Yeniçağ Gazetesi’nin birinci sayfası

Yeniçağ Gazetesi’nin bugünkü manşeti…

EMEKLİNİN AĞLATAN FERYADI: İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ

Devlet, emekli maaşlarımızı iyileştirip, insanca yaşamaya yetecek aylık ödemeli. 16 milyon olarak, yoksulluk dönemin- den çıkıp, emeklisi mutlu bir ülke olmanın hayalini kuruyoruz.

Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu, Ankara’da bir araya geldi. Emeklilerin durumunun değerlendirildiği toplantının ardından bir bildiri yayımlandı. Bildiride, emekli aylıklarının geçim özelliğini yitirdiğine dikkat çekilerek, “Kurdaki artış, enflasyondaki yükseliş, güncellenme katsayısı ve aylık bağlama oranlarındaki kayıplar nedeniyle, alım gücü düşen emeklilerimize yapılacak bir intibak düzenlemesiyle aylıkları İyileştirilmeli ve hakları teslim edilmeli” çağrısında bulunuldu. Başkanlar Kurulu şu tespitlerde bulundu:

“Devlet, emekli aylıklarını iyileştirecek ve insanca yaşamaya yetecek aylığın ödenmesini garanti edecek değişikliklere gitmelidir. Emeklilerin yoksulluk döneminden çıkarılarak, emeklisi mutlu bir ülke olunması için sosyal güvenlik sistemimiz sil baştan yeniden düzenlenmelidir. Ödenmekte olan gelir ve aylıkların zorunlu ihtiyaçları karşılamaktan uzak kalması, sosyal güvenlik sorununa dönüşmüştür. Çeyrek asır çalışarak prim ve vergi ödeyen ve her eserde emeği olan emeklilerimize hak ettikleri aylığın ödenmesi, sosyal devletin en önemli görevi olmalıdır. Gelir eşitsizliği en fazla emeklilerimizi etkilemektedir. Milli gelirden en az payı emeklilerin alması, sosyal güvenlik sistemimizin zayıflatılmasından kaynaklanmaktadır. Kişi başına düşen milli gelir olan 13 bin 100 doların dörtte birini emekliler almaktadır. Gelir dağılımı sonuçlarına göre, ülke nüfusunun yüzde 80’nin milli gelirden hak ettiği payı ala- maması, toplumsal büyük bir sorundur. Her kesimin milli gelirden hak ettiği payı alması için vergi, ücret ve sosyal güvenlik politikaları ve araçları yeniden ele alınmalıdır. Emeklileri yoksullaştıran politikalara son verilmelidir. Önemli bir kısmı, hanede kişi başına düşen asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip olan emeklilerimizin, sosyal yardım ve dayanışma vakıflarına başvurması, emeklilerimiz için onur kırıcı bir durumdur. Emeklilik, gelecek güvencesi olarak görülmeli ve insanca yaşamaya yetecek gelir ve aylık ödenmelidir. 31 Mart 2024 tarihinde yerel se-çimler yapılacaktır. Belediyelerin taahhütleri arasında emeklilerimize ekonomik, sosyal ve kültürel olarak destek vaatleri, aslında emeklilerin bu yardımlara muhtaç hale geldiklerinin en açık göstergesi olmuştur. Bütün bu gerçekler doğrultusunda, acilen;

İntibak düzenlemesi Emekliler Yılı’nda hayata geçirilerek, mağduriyetler giderilmelidir.

Emeklilere, seyyanen iyileştirme yapılmalıdır.

Bayram ikramiyesi alım gücü çok düştüğünden, belirlenen tutar yeniden revize edilmelidir.

Emeklilerden, sağlıkta katkı payı alınmamalıdır.

Derneğimizin girişimleriyle elde edilen promosyon hakkı, yine derneğimizin de emeklileri temsil ettiği bir sistemle, günün koşullarına göre belirlenmelidir.

Evi olmayan emeklilerimize kira desteği sağlanmalıdır.

Emeklilerin zorunlu harcamalarından (elektrik, su, doğalgaz, yakacak vb.) vergi alınmamalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x